Miljöpolicy

Kvalitét och Miljöpolicy för Västerhejde Bilskador på Gotland

 

Affärsidé

Vår skadeverkstad skall drivas med tanke på långsiktig lönsamhet.

Denna lönsamhet skall återinvesteras i engagerad personal, rationella arbetsmetoder, verktyg, maskiner, lokaler och utbildning. På så sätt säkerställer företaget framtida utveckling på teknik och miljö.

Erbjuda försäkringsbolag, verkstäder, företag, privatkunder samt offentligsektorn, ett snabbt och rationellt arbete med hög kvalitet.

Genom användning av för branschen väl utprovade produkter, utbildningar och arbetsmetoder kunna ha höga krav på både miljö och utveckling av företaget.

Genom att ställa höga krav på kvalitet, utbildningar och miljö tänkande kommer det kunderna i Gotlands kommun och i viss mån övriga Sverige tillgodo och oss som verkar inom företaget.

Skadeverkstaden är medlem i MRF och följer MRFs Reparationsvillkor.

Skadeverkstaden som är if-certifierad och godkänd Kontrollerad Bilskadeverkstad, hänvisar all dokumentation i systemet till MRF VU som är ett bransch anpassat system för ISO 9001 och ISO 14001.

Verkstäder som är medlemmar i Motorbranschens Riksförbund, har åtagit sig att alltid följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vårt företag skall ge kunden bästa service och kvalitet på ett snabbt sätt.

Miljöpolicy

  • Följa lagar och bestämmelser.
  • Vidta åtgärder för att minska företagets miljöbelastning, med avseende på energiförbrukning, utsläpp till luft och avfallshantering.
  • Uppmuntra medarbetare att aktivt verka för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.
  • Utåt sett offentliggöra sitt miljöarbete via medier.
  • Förebygga olycksfall.